درخبر است که حق - جلّ جلاله - سه نام از نام های خود را به ابراهیم فرستاد : یکی از آن" آه" بود ؛ که بر دوام ابراهیم       می گفتی :آه

اگر تن درستان و اهل سلامت را نود و نه نام بباید اهل بلا را یک نام بباید.نود و نه نام همه از زبان برآید اما آه از میان جان برآید ؛ زبان و کام را به آه ،راه نیست.

 " روح الارواح فی اسماء الملک الفتاح ،نوشته : احمدبن منصور سمعانی "   

صد آه برآورم ز آیینه ی دل * آیینه ی دل ز آه روشن گردد 

"مولانا" 


دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 6 1388
X