مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد
اگر سفر نکنیم
اگر مطالعه نکنیم اگر به صدای زندگی گوش فرا ندهیم اگر به خودمان بها ندهیم

 

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد هنگامی که عزت‌نفس را در خود بکشیم هنگامی که دست یاری دیگران را رد بکنیم

 

 مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد اگر بنده‌ی عادت‌های خویش بشویم و هر روز یک مسیر را بپیماییم

 

 اگر دچار روزمرگی شویم اگر تغییری در رنگ لباس خویش ندهیم یا با کسانی که نمی شناسیم سر صحبت را باز نکنیم

 

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد اگر احساسات خود را ابراز نکنیم همان احساسات سرکشی که موجب درخشش چشمان ما می‌شودو دل را به تپش درمی‌آورد

 

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد اگر تحولی در زندگی خویش ایجاد نکنیم هنگامی که از حرفه یا عشق خود ناراضی هستیم اگر حاشیه‌ی امنیت خود را برای آرزویی نامطمئن به خطر نیاندازیم اگر به دنبال آرزوهایمان نباشیم اگر به خودمان اجازه ندهیم برای یکبار هم که شده از نصیحتی عاقلانه بگریزیم 

 

 بیایید زندگی را امروز آغاز کنیم! 

 

بیایید امروز خطر کنیم! 

 

همین امروز کاری بکنیم!

 

 اجازه ندهیم که دچار مرگ تدریجی بشویم!

 

شاد بودن را فراموش نکنیم!  

 

پابلو نرودا (نویسنده‌ی شیلیایی)


دسته ها : متن های توپ
دوشنبه بیست و سوم 6 1388
X