دست من در رنگ های فطری بودن شناور شد

پرتقالی پوست می کندم

شهر در آیینه پیدا بود

دوستان من کجا هستند

روزهاشان پرتقالی باد

 

سهراب سپهری 


دسته ها : متن های توپ
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X