استدلال شگفت انگیز یک کودک سیاه پوست درباره ی نژاد پرستی 

وقتی به دنیا میام سیاهم ، وقتی بزرگ می شم سیاهم ، وقتی میرم زیر آفتاب سیاهم ، وقتی می ترسم سیاهم ، وقتی مریض میشم سیاهم ، وقتی میمیرم هنوز سیاهم  و تو آدم سفید ، وقتی به دنیا میای صورتی ای ، وقتی بزرگ میشی سفیدی ، وقتی میری زیر آفتاب قرمزی ، وقتی سردت میشه آبی ای ، وقتی می ترسی زردی ، وقتی مریض میشی سبزی ، وقتی میمیری  خاکستری ای . و تو به من میگی رنگین پوست؟! 


دسته ها : متن های توپ
سه شنبه نوزدهم 9 1387
X