28شهریور

 اگر در درون خود در آرامش باشیم ،می توانیم هماهنگ با این آرامش در زمینه ی تجارت هم به انجام وظایفمان ادامه دهیم. ما می توانیم در دنیا بدون این که الزاماً با دیگران در تضاد باشیم ،کار های تحسین برانگیزی انجام دهیم. پس از اتمام کارهای روزانه ،می توانیم در درون خود بار دیگر با خداوند خلوت کنیم.

سرانجام ،حتی در دنیای تجارت هم می توانیم وظایفمان را با هشیاری کامل نسبت به حضور خداوند انجام دهیم. اگر ما در آرامش باشیم ،هر چه پیش آید خوش آید ،اعم از موفقیت یا شکست ظاهری. ما در آرامش یقین داریم که خواست حضرت حق جامه ی عمل به خود پوشیده است.     

27شهریور

شما برای انجام یک ماموریت الهی به زمین فرستاده شده اید (برای وصل دوباره به خدا).ببینید چقدر این امر مهم است ! نگذارید این "من" ناچیز مانعی بر سر راه دستیابی شما به هدف لایتناهی باشد. 

 

26شهریور

 کارهای زیادی متقبل می شوم ،اما هرگز احساس نمی کنم که تحمیلی است ،

زیرا همه کارها را برای خدا انجام می دهم.

25شهریور 

وظایف کم اهمیت یا پر اهمیت را همیشه با توجه عمیق انجام دهید.به یاد داشته باشید که وقتی برای آرزویی خوب تلاش می کنید،خداوند شما را هدایت می کند و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی انگیزد.

چهارشنبه بیست و پنجم 6 1388
اگر مهربان باشید، آدمها شما را به خودشیرینی متهم می کنند!
اما شما همچنان مهربان بمانید.
اگر با دیگران رو راست باشید.دیگران شما را فریب خواهند داد
با این وجود چون آب زلال و صادق بمانید.
اگر شما برای زندگی بهتر تلاش کنید،دیگران برچسب حرص و طمع به شما خواهند زد
اما شما سخت کوشانه به جلو روید
اگر امید به دیگران ارزانی داریدشما را خوش خیال می پندارند
چون فانوس به شب های تاربی امیدی بتابید
اگر به شادی و آرامی برسید،دیگران حسادت می کنند!
با این وجودشادمانی کنیدو شادی هایتان را تقسیم کنید
خوبی های امروزتان را فردا فراموش می کنند!
اما شما همچنان خوب بمانید و خوبی کنید!
وقتی شما چشمان خود را به اشتباه و ضعف دیگران می بندید! دیگران ممکن است شما را ساده لوح بپندارند
اما همچنان از کنار اشتباه دیگرانبگذرید!
اگر شما اموال خود را ببخشید، مردمان خواهند گفت که شما شم اقتصادی ندارید!
اما همچنان چون باران ببارید!
سنجش های دیگران و قضاوتهای آنان مهم نیست!
تنها داوری و قضاوت خدا مهم است.خداوندی که همه چیز را می بیند و می شنود
و همه به سوی او بازخواهیم گشت.
با الهام از متنی منسوب به مادر ترزا
   
دسته ها : متن های توپ
سه شنبه بیست و چهارم 6 1388

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد
اگر سفر نکنیم
اگر مطالعه نکنیم اگر به صدای زندگی گوش فرا ندهیم اگر به خودمان بها ندهیم

 

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد هنگامی که عزت‌نفس را در خود بکشیم هنگامی که دست یاری دیگران را رد بکنیم

 

 مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد اگر بنده‌ی عادت‌های خویش بشویم و هر روز یک مسیر را بپیماییم

 

 اگر دچار روزمرگی شویم اگر تغییری در رنگ لباس خویش ندهیم یا با کسانی که نمی شناسیم سر صحبت را باز نکنیم

 

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد اگر احساسات خود را ابراز نکنیم همان احساسات سرکشی که موجب درخشش چشمان ما می‌شودو دل را به تپش درمی‌آورد

 

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد اگر تحولی در زندگی خویش ایجاد نکنیم هنگامی که از حرفه یا عشق خود ناراضی هستیم اگر حاشیه‌ی امنیت خود را برای آرزویی نامطمئن به خطر نیاندازیم اگر به دنبال آرزوهایمان نباشیم اگر به خودمان اجازه ندهیم برای یکبار هم که شده از نصیحتی عاقلانه بگریزیم 

 

 بیایید زندگی را امروز آغاز کنیم! 

 

بیایید امروز خطر کنیم! 

 

همین امروز کاری بکنیم!

 

 اجازه ندهیم که دچار مرگ تدریجی بشویم!

 

شاد بودن را فراموش نکنیم!  

 

پابلو نرودا (نویسنده‌ی شیلیایی)

دسته ها : متن های توپ
دوشنبه بیست و سوم 6 1388

ترجیح می دهم در خیابان با کفش هایم راه بروم و به خدا فکر کنم نه اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم!!!

 

دکتر شریعتی  

دسته ها : دکتر شریعتی:
شنبه جهاردهم 6 1388
X