دست من در رنگ های فطری بودن شناور شد

پرتقالی پوست می کندم

شهر در آیینه پیدا بود

دوستان من کجا هستند

روزهاشان پرتقالی باد

 

سهراب سپهری 

دسته ها : متن های توپ
دوشنبه بیست و یکم 11 1387

دوستی را باید از کویر آموخت که به عشق خورشید از دریا بودن گذشت

دسته ها : جملات توپ
دوشنبه بیست و یکم 11 1387

خداوند سند آسمان را به نام کسانی می زند که در زمین خانه ندارند!

دسته ها : جملات توپ
سه شنبه پانزدهم 11 1387

جوهره ی آفرینش مفرد است. و این جوهره ،عشق نام دارد. عشق نیروییست که ما را بار دیگر به یکدیگر می پیوندد تا تجربه ای را که در زندگی های متعدد و در مکان های متعدد جهان پراکنده شده است ،بار دیگر متراکم کند . عشق یگانه پل میان جهان نامرئی و جهان مرئی است که همه ی آدمیان آن را می شناسند. یگانه زبان مؤثر برای درس هایی است که کیهان هر روز به آدمیان می آموزد.  

پائولو کوئلیو  

دسته ها : متن های توپ
چهارشنبه نهم 11 1387
پاندول ساعت دیگر حرکت نمی کرد
صدای تیک تیکش قطع شده بود
جلو رفتم خروسک من دیگر نمی خوانی؟ خسته شده ای؟
فریاد زد: آری خسته شده ام
 ...خسته شده ام از بس داد زدم زمان را دریابید!!!  
دسته ها : متن های توپ
پنج شنبه سوم 11 1387
X